LIên hệ với chúng tôi

Thông tin công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN IN BAO BÌ ĐỨC PHÁT

Địa chỉ: 142 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
Xưởng sx: 142 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội
Điện thoại:  0334 630 688
Liên hệ với chúng tôi: